Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 24. 4.

4 OP - praktické MZ od 7:50 hod. v učebně č. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4A MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
4PM MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Běhalová Lucie Tu .. - - - .. ..
Divina Jiří .. .. - .. - - ..
Dvorská Michaela - - .. - - - .. ..
Fica Diana - .. <> Za .. - -
Indrák Jaroslav Kv .. .. - - -
Kopečný František - - .. - -
Mücková Petra .. - Tu Vo - .. - -
Střelecká Eva - - - -
Zemánková Marcela .. - .. - .. ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bielaková Jitka
1 výměna >> FYZ 1OZA na 3. hod
2 přesun << FYZ 2OZA A1 z 8. hod
3 výměna << FYZ 1OZA A3 z 1. hod
8 přesun >> FYZ 2OZA na 2. hod
Cupák Marek
1 přesun << TD 1NM A4 z 6. hod
6 přesun >> TD 1NM na 1. hod
Čechová Jolana
1 výměna << AJ 1OZA A3 z 3. hod
3 přesun << AJ 1OM (O) A4 z 23.4. 7. hod
3 výměna >> AJ 1OZA na 1. hod
6 přesun >> AJ 1PK (P) na 23.4. 4. hod
Horák Martin
4 přesun << MAT 1NM 12 z 8. hod
8 přesun >> MAT 1NM na 4. hod
Kelarová Petra
3 výměna << AJ 3A (celá) 27 z 26.4. 2. hod
6 přesun >> AJ 1PK (K) na 23.4. 4. hod
Kopečný František
7 odpadá ZSZ 3ZP zrušeno
Kunetka Miroslav
2 přesun << IKT 4A 20 z 7. hod
5 přesun << IKT 1OZA 20 z 8. hod
7 přesun >> IKT 4A na 2. hod
8 přesun >> IKT 1OZA na 5. hod
Kuropatwová Jitka
2 přesun << MAT 2NM 22 z 8. hod
4 navíc MAT 1PK 4 za odpadlou
8 přesun >> MAT 2NM na 2. hod
Kvasnička Jaroslav
2 supl. (In MZ) TO 3ZP 12 za odpadlou
2 výměna >> PSS 1NM na 3. hod
3 výměna << PSS 1NM A2 z 2. hod
7 přesun << ELT 2NM 22 z 25.4. 8. hod
7 přesun >> ELT 1NM na 25.4. 3. hod
Mozola Milan
2 výměna << CJL 1NM A2 z 3. hod
3 výměna >> CJL 1NM na 2. hod
5 přesun << OBN 2OZA A1 z 6. hod
6 přesun >> OBN 2OZA na 5. hod
Nečesaná Dagmar
4 změna CJL 3ZP 31
Stojanová Kateřina
1 navíc CJL 1OM 23 za odpadlou
6 přesun << OBN 1ZF 9 z 8. hod
8 přesun >> OBN 1ZF na 6. hod
Střelecká Eva
8 odpadá E 4A zrušeno
Turečková Markéta
1 supl. (Bě MZ) AJ 2A 31 za odpadlou
3 spojeno (Mü Absc) AJ 3PM (P) 29
Vojanec Vladimír
4 supl. (Mü Absc) CHO 2PM (P) 25 za odpadlou
Zatloukalová Marie
3 přesun << DEJ 1PK 4 z 7. hod
4 supl. (Fc MZ) OBN 3PM (P) 13 za odpadlou
7 přesun >> DEJ 1PK na 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
1OZA
1 AJ A3 výměna << Če z 3. hod
1 FYZ výměna >> na 24.4. 3. hod
3 FYZ A3 výměna << Bi z 1. hod
3 AJ výměna >> na 24.4. 1. hod
5 IKT 20 přesun << Ku z 8. hod
5 ZCH odpadá (Ze)
8 IKT přesun >> na 24.4. 5. hod
1ZF
6 OBN 9 přesun << Sj z 8. hod
6 PRO odpadá (Mü)
8 OBN přesun >> na 24.4. 6. hod
1PK
3 DEJ 4 přesun << Za z 7. hod
3 ZAM odpadá (In)
4 MAT 4 navíc Kr
4 ZAM odpadá (In)
6 AJ P přesun >> na 23.4. 4. hod
6 AJ K přesun >> na 23.4. 4. hod
7 DEJ přesun >> na 24.4. 3. hod
1OM
1 CJL 23 navíc Sj
1 CHE O odpadá (Ze)
1 ZT M odpadá (Mü)
3 AJ O A4 přesun << Če z 23.4. 7. hod
3 BIO O odpadá (Dv)
1NM
1 TD A4 přesun << Cm z 6. hod
1 LT odpadá (Di)
2 CJL A2 výměna << Mo z 3. hod
2 PSS výměna >> na 24.4. 3. hod
3 PSS A2 výměna << Kv z 2. hod
3 CJL výměna >> na 24.4. 2. hod
4 MAT 12 přesun << Hk z 8. hod
4 ZSZ odpadá (Kc)
6 TD přesun >> na 24.4. 1. hod
7 ELT přesun >> na 25.4. 3. hod
8 MAT přesun >> na 24.4. 4. hod
2OZA
2 FYZ A1 přesun << Bi z 8. hod
2 TO odpadá (Di)
5 OBN A1 přesun << Mo z 6. hod
6 OBN přesun >> na 24.4. 5. hod
7 ZT odpadá (Bě)
8 FYZ přesun >> na 24.4. 2. hod
2A
1 AJ 31 supluje Tu (Bě)
7 BIOc S1 odpadá (Dv)
7 CHEc S2 odpadá (Ze)
8 BIOc S2 odpadá (Dv)
8 CHEc S1 odpadá (Ze)
2PM
4 CHO P 25 supluje Vo (Mü)
2NM
2 MAT 22 přesun << Kr z 8. hod
2 CHO odpadá (Bě)
7 ELT 22 přesun << Kv z 25.4. 8. hod
7 LT odpadá (Di)
8 MAT přesun >> na 24.4. 2. hod
3A
3 AJ celá 27 výměna << Ke z 26.4. 2. hod
3 PRO celá výměna >> na 26.4. 2. hod
3PM
3 AJ P 29 spojí Tu (Mü)
4 OBN P 13 supluje Za (Fc)
5 PRC P odpadá (Fc)
3ZP
2 TO 12 supluje Kv (In)
4 CJL 31 změna
7 ZSZ odpadá (Kc)
4A
2 IKT 20 přesun << Ku z 7. hod
2 PRO odpadá (Fc)
6 CHO odpadá (Bě)
7 IKT přesun >> na 24.4. 2. hod
8 E odpadá (St)
skup O: 5. - 6. les., 4. les., 8. les., 1. les., 7. les., 3. les., 2. les. Maturitní zkoušky
4PM
skup P: 4. les., 7. les., 6. les., 1. - 3. les., 5. les. Maturitní zkoušky
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou