Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 25. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mazurová Marie .. .. - Kl .. - .. ..
Mráčková Jana - .. - .. - .. - .. ..
Běhalová Lucie - Kl Kl Kv - - - .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Klos Roman
1 supl. (Bě Absc) CHKJ 1ZF CHK do úvazku
2 supl. (Bě Absc) CHO 2PM (P)+ 31 do úvazku
4 supl. (Mu Absc) CHO 2ZF T1 do úvazku
Cupák Vladimír
0 odpadá TD 3AM (M) zrušeno
Čížková Miroslava
3 přesun << POS 4PK 29 z 8. hod
8 přesun >> POS 4PK na 3. hod
Divina Jiří
1 přesun << OZP 2ZF 9 z 3. hod
2 přesun << TO 1OZB (celá) A1 z 8. hod
3 přesun >> OZP 2ZF na 1. hod
8 přesun >> TO 1OZB (celá) na 2. hod
Dvorská Michaela
7 přesun << BIO 1PM (M) 13 z 8. hod
8 přesun >> BIO 1PM (M) na 7. hod
Kuropatwová Jitka
5 přesun << MAT 1PM (celá) 13 z 7. hod
7 přesun >> MAT 1PM (celá) na 5. hod
Kvasnička Jaroslav
2 výměna << PSS 2NM A4 z 3. hod
3 supl. (Bě Absc) OT 1PM (M) 13 za odpadlou
3 výměna >> PSS 2NM na 2. hod
Mozola Milan
2 výměna >> SV 1NM na 3. hod
3 výměna << SV 1NM 5 z 2. hod
Rýparová Dagmar
6 přesun << MAT 2ZF 9 z 8. hod
8 přesun >> MAT 2ZF na 6. hod
Suchánek Ladislav
3 přesun << PRO 2ZF 9 z 26.1. 8. hod
Učíková Hana
2 výměna << PRO 1NM 5 z 3. hod
3 výměna >> PRO 1NM na 2. hod
Zdráhalová Jana
2 výměna >> MAT 2NM na 3. hod
3 výměna << MAT 2NM A4 z 2. hod
Zemánková Marcela
1 přesun << ZCH 1OZB (celá) A1 z 7. hod
7 přesun << CHE 1PM (P) 11 z 8. hod
7 přesun >> ZCH 1OZB (celá) na 1. hod
8 přesun >> CHE 1PM (P) na 7. hod
Změny v rozvrzích tříd
1NM
2 PRO 5 výměna << z 3. hod
2 SV výměna >> na 25.1. 3. hod
3 SV 5 výměna << Mo z 2. hod
3 PRO výměna >> na 25.1. 2. hod
7 TEV odpadá (Mu)
8 TEV odpadá (Mu)
1OZB
1 ZCH celá A1 přesun << Ze z 7. hod
1 TEV celá odpadá (Mu)
2 TO celá A1 přesun << Di z 8. hod
2 TEV celá odpadá (Mu)
7 ZCH celá přesun >> na 25.1. 1. hod
8 TO celá přesun >> na 25.1. 2. hod
1PM
3 OT M 13 supluje Kv (Bě)
5 MAT celá 13 přesun << Kr z 7. hod
5 DEJ celá odpadá (Mr)
7 CHE P 11 přesun << Ze z 8. hod
7 BIO M 13 přesun << Dv z 8. hod
7 MAT celá přesun >> na 25.1. 5. hod
8 CHE P přesun >> na 25.1. 7. hod
8 BIO M přesun >> na 25.1. 7. hod
1ZF
1 CHKJ CHK supluje Kl (Bě)
2A
2 CHO 31 supluje Kl (Bě)
2NM
2 PSS A4 výměna << Kv z 3. hod
2 MAT výměna >> na 25.1. 3. hod
3 MAT A4 výměna << Zd z 2. hod
3 PSS výměna >> na 25.1. 2. hod
7 CJL odpadá (Mr)
8 MSČ odpadá (Mr)
2PM
2 CHO P 31 supluje Kl (Bě)
2ZF
1 OZP 9 přesun << Di z 3. hod
1 CJL odpadá (Mr)
3 PRO 9 přesun << Su z 26.1. 8. hod
3 OZP přesun >> na 25.1. 1. hod
4 CHO T1 supluje Kl (Mu)
5 TEV odpadá (Mu)
6 MAT 9 přesun << Ry z 8. hod
7 CHO odpadá (Bě)
8 MAT přesun >> na 25.1. 6. hod
3AM
0 TD M odpadá (Cu)
4PK
3 POS 29 přesun << Čí z 8. hod
3 CJL odpadá (Mr)
8 POS přesun >> na 25.1. 3. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou