Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
v
v

Změny v rozvrhu Friday 7. 10.

3.ZP a 2.ZP - ráno na 7:00 hod na OV pak odjezd na odbornou exkurzi do Troubek (Tomečková).
1.OZB a 1.NM práce v zahradnictví. Sraz v 8:00 hod. za budovou školy v pracovním oblečení (Kv, In).

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1NM ZA ZA ZA ZA ZA
1OZB ZA ZA ZA ZA ZA
2ZP EX EX EX EX EX
3A EX EX EX EX EX EX EX
3PM EX EX EX EX EX EX EX
3ZP EX EX EX EX EX
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indrák Jaroslav - - - - -
Kvasnička Jaroslav .. .. - - -
Běhalová Lucie - - - - - - -
Zdráhalová Jana - .. .. .. .. - - .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Cagaš Jiří
1 změna OV 3ZP+
2 změna OV 3ZP+
3 změna OV 3ZP+
4 změna OV 3ZP+
5 změna OV 3ZP+
Cupák Vladimír
2 přesun << MOV 3OZ A3 z 6. hod
6 přesun >> MOV 3OZ na 2. hod
7 přesun >> TA 2PM (M) na 6.10. 2. hod
Čechová Jolana
3 odpadá AJ 1OZB
Divina Jiří
1 odpadá TK 1OZB
2 odpadá STT 1NM
6 přesun >> STT 1OZB na 6.10. 3. hod
7 odpadá LE 3A (O)
Indrák Jaroslav
1. - 5. les.Ped. dohled - sklizeň brambor
Klos Roman
1 přesun >> ZT 2OZB (celá) na 3. hod
3 přesun << ZT 2OZB (celá) A5 z 1. hod
4 odpadá PRO 1NM
Kroupová Diana
2 změna PRO 3PM (P)+ Exkurze
7 přesun >> PRC 2PM (P) na 6.10. 2. hod
Kuropatwová Jitka
7 odpadá MAT 1NM zrušeno
Kvasnička Jaroslav
1. - 5. les.Ped. dohled - sklizeň brambor
Mozola Milan
7 odpadá CJL 1OZB zrušeno
Petříková Eva
7 odpadá CHK 3A (K)
Rýparová Dagmar
1 přesun << MAT 2OZB (celá) A5 z 7. hod
7 přesun >> MAT 2OZB (celá) na 1. hod
Běhalová Lucie
1. - 7. les.Exkurze
Turečková Markéta
3 odpadá TEV 3A
4 odpadá TEV 3A
6 odpadá AJ 1NM zrušeno
Zatloukalová Marie
3 odpadá CJL 1NM
6 odpadá CJL 3A
Změny v rozvrzích tříd
1NM
6 AJ odpadá (Tu)
7 MAT odpadá (Kr)
1. - 5. les. práce v zahradnictví
1OZB
4 FYZ odpadá (Zd)
6 STT přesun >> na 6.10. 3. hod
7 CJL odpadá (Mo)
1. - 5. les. práce v zahradnictví
2OZB
1 MAT celá A5 přesun << Ry z 7. hod
1 ZT celá přesun >> na 7.10. 3. hod
3 ZT celá A5 přesun << Kl z 1. hod
3 FYZ celá odpadá (Zd)
7 MAT celá přesun >> na 7.10. 1. hod
2PM
7 PRC P přesun >> na 6.10. 2. hod
7 TA M přesun >> na 6.10. 2. hod
2ZP
1. - 5. les. Exkurze
3A
1. - 7. les. Exkurze
3OZ
2 MOV A3 přesun << Cu z 6. hod
2 TO odpadá (Kv)
6 MOV přesun >> na 7.10. 2. hod
7 FYZ odpadá (Zd)
3PM
skup P: 1. - 7. les. Exkurze
3ZP
1. - 5. les. Exkurze
Pedagogický dohled u třídy:
1NM
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Indrák Jaroslav
1OZB
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Kvasnička Jaroslav
3A
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Běhalová Lucie
3PM
Hodina: 1. - 7. les., Skupina: P, Učitel: Běhalová Lucie